SEK Svensk Elstandard


SEK Svensk Elstandard ansvarar för all svensk standardisering inom det elektrotekniska området. Med 800 experter stakar de ut kursen för den teknologiska utvecklingen inom allt ifrån IoT och smart cities till eldrivna transporter.


Vårt uppdrag är att lyfta deras kommunikation för att öka kännedomen om organisationen och ge varumärket den tyngd som det förtjänar.


Vi har bland annat moderniserat deras grafiska profil, tagit fram en ny webbplats, interaktiv presentationsapp och lanseringsfilm för IEC General Meeting 2020, det årliga internationella mötet för elektroteknisk standardisering.

Film för IEC General Meeting 2020


Inför den internationella konferensen IEC General Meeting 2020 tog vi fram en reklamfilm för utvalda målgrupper. Syftet var att visa svensk industris unika innovationsförmåga och hur detta kan stärkas med internationellt samarbete.

Treehuggers_annons1_standardiseringsarbetet_SEK_Svensk_Elstandard
Treehuggers_annons2_standardiseringsarbetet_SEK_Svensk_Elstandard

Strategisk kampanj


Kampanj riktad till företag med syfte att visa på den strategiska affärsnyttan med att delta i standardiseringsarbetet.

SEK_start2
SEK_TK
SEK_std

Ny webbplats


Vårt uppdrag var att ta fram en helt ny webbplats utifrån kommunikationsstrategin som utarbetats.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera