Undersökningar


Vi hjälper er gärna att genomföra kundundersökningar, marknadsundersökningar och medarbetarundersökningar. Vårt mål är att ni med hjälp av undersökningsresultatet ska lära känna målgruppen och få nya insikter och förslag.


Med er hjälp får vi kunskap om ert mål och syfte med undersökningen, vad ni behöver få svar på, vilken målgrupp ni vill vända er till och hur ni tänker använda resultatet.

Utifrån dessa aktuella förutsättningar kan vi sedan föreslå metod och format.

Kvantitativ eller kvalitativ metod, eller båda?

Kvantitativa data kan ge en helhetsbild. Medan kvalitativa data lägger till detaljerna och kan göra enkätresultaten mer personliga.

 

En kvantitativ undersökning är utformad för att samla in konkreta fakta och siffror. Undersökningsmaterialet från en kvantitativ undersökning bör vara stort och grundat på många deltagare för att resultatet ska vara statistiskt säkerställt. Resultatet kan enkelt presenteras i diagram och grafer.

 

En kvalitativ undersökning däremot samlar in information om hur en målgrupp tänker och resonerar.  Bra att använda när man vill kartlägga ett område och fånga upp viktiga åsikter och attityder och vad som motiverar målgruppen. Kvalitativa metoder kännetecknas av ett omfattande undersökningsmaterial från ett fåtal personer.

 

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar är metoder som med fördel kan komplettera varandra och ge resultat som är både omfattande och detaljerade. En kvalitativ undersökning kan i ett första skede identifiera problem och möjligheter, som sedan kan bevisas i en kvantitativ undersökning.

 

 

Vilket format är bäst lämpat för att nå era kunder?

Beroende på mål, syfte, frågeställningar, underlag och tidplan väljer vi vilken form som passar bäst. Telefonintervjuer, webbenkäter, postala enkäter eller en kombination av olika former. 

 

Frågeformulering

För att fylla syftet med undersökningen är formuleringen av frågorna det mest väsentliga. Vi ser till att de är anpassade till målgruppen, så att svaren blir rättvisande för hur svarande tänker. Vi ser också till att de är formulerade och kommer i en ordning som gör att frågorna inte blir ledande.

 

Analys och rapport

Vi sammanställer och analyserar alla svar.

Resultatet presenterar vi sedan i en skriftlig rapport, med vår analys.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera