Årsredovisningar


Vi har lång erfarenhet av att producera årsredovisningar. Vårt mål är att er årsredovisning ska fånga läsarnas uppmärksamhet och göra intryck. För att nå dit behöver innehållet vara intressant, lätt att förstå och se lockande ut.


Årsredovisningen är en varumärkesbärare som ger möjlighet att dela framgångar och visioner

inför framtiden med flera viktiga målgrupper. Den når i regel också ut i ett annat sammanhang

än den vanliga marknadskommunikationen. Vi tycker därför att den är värd både omsorg

och eftertanke.


Vi arbetar flexibelt och effektivt i tätt samarbete med er

Tillsamman arbetar fram en idé som kan fungera som ett huvudtema, en röd tråd som kan följas genom hela årsredovisningen. Gemensamt kommer vi också fram till innehåll och struktur utifrån aktuell budget.


På Treehuggers arbetar vi sedan utifrån det vi kommit fram till när vi tar fram ett förslag på design som återspeglar företagets grafiska profil och det ni vill förmedla. Vi tar även fram en tidplan och hjälper till med texter och bilder i den mån ni vill.


Efter korrekturvändor och slutgodkännande producerar och/eller trycker vi er årsredovisning. Beroende på vad ni väljer för format, digitalt, tryckt eller både och.


Årsredovisningen levereras i tid

Genom alla år som vi producerat åtskilliga årsredovisningar har vi aldrig missat en deadline, alla årsredovisningar har alltid levererats enligt tidplan.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera