Käppalaförbundet


Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm.


Tillsammans med Käppala tog vi fram en långsiktig strategi för kommunikation till allmänheten, med syftet att minskar miljöfarliga och svårnedbrytbara kemikalier i avloppet för att skydda miljön.


Resultatet blev sex kampanjer för olika digitala kanaler kombinatinerat med andra mer traditionella medier, som skyltar i lokaltrafik.


Uppföljande undersökningar visade att hundratusentals människor ändrat sina beteenden kring avlopp, vilket i sin tur lett till minskad miljöbelastning på Östersjön.


Kampanj mot kemikalier


Film och annonser om att damm bör dammsugas upp  istället för spolas ner i avloppet.

Treehuggers annons om kemikalier i avloppet för Käppala
Treehuggers annons om dammråttor för Käppala

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera