Digitala projekt


Vi har ett väl utvecklat tänk kring digital strategi. Våra mål är att stärka ert varumärke, ge er en fördjupad relation till era målgrupper och öka er lönsamhet.

 

Vi sätter oss snabbt in i er affär, tar del av era utmaningar, analyserar era värdeord och ert varumärke, för att hitta koncept och strategi. Idag handlar det till stor del om att förstå

sina målgrupper och erbjuda relevant information, snarare än om att synas och höras mest. 

Snygg, smart och användarvänlig design


För oss handlar design om två olika typer av design, UI- och UX-design.


UI, User Interface är det vi brukar kalla grafisk design, och fokuserar på den visuella upplevelsen.


En bra grafisk design för en webbplats, en app eller en digital kampanj ska:

Kännas modern och tydlig

Överensstämma med organisationens grafiska profil

Vara enhetlig, dvs se likadan ut på hela webbplatsen

Vara smart och självinstruerande, dvs innehålla grafiska lösningar som gör

att man enkelt förstår hur man hittar och interagerar med sidan.

UX, User Experience är det vi brukar kalla användarvänlighet och logik. Då fokuserar vi på att hitta lösningar och flöden som uppfyller målgruppernas olika behov och interagerar med användarna för att ge den bästa upplevelsen.


Bra användarvänlighet för en webbplats, en app eller en digital kampanj ska:

Vara självinstruerande, dvs man ska inte behöva läsa en manual vid sidan om

för att förstå hur man hittar eller interagerar.

Vara logisk, samma logik ska genomsyra hela webbplatsen, alla funktioner och all navigering.

Ha en genomtänkt navigering som är enkel och logisk.

Antingen ha en superbra sökfunktion eller ingen alls.

Ha några smarta funktionslösningar speciellt anpassade till målgrupperna,

som går att använda på flera sätt på flera av webbplatsens sidor.

Alltid sätta de affärskritiska funktionerna först, dvs det man vill sälja ska vara det enklaste

att köpa, det som är viktigast att förmedla ska vara det första man läser.

Anpassat innehåll

Vi är bra på att producera content, dvs digitalt innehåll som bild, video, film och ljud, som engagerar och fördjupar kommunikationen med era målgrupper.


Bra innehåll på en webbplats, en app eller en digital kampanj ska vara:

Snyggt och inspirerande

Informerande och utbildande

Tydligt och snabbt

Valbart, dvs användarna ska först erbjudas en kortversion, och i de fall de vill veta mer

ska det vara enkelt att få mer utförlig information.

Stämma väl överens med organisationens varumärke och målgruppernas förväntningar.

Proffsig utveckling och projektledning

Treehuggers samarbetar med flera olika utvecklare med olika specialkunskaper som hjälper oss att förverkliga våra idéer. Vi är har lång erfarenhet av att projektleda digitala projekt och fungera som samordnare mellan teknik och kommunikativa mål för att uppnå ultimat resultat.

 

Målen uppfylls

Med värdefullt content, UI- och UX-design, stärks varumärket, utvecklas kommunikationen med målgrupperna och både fler och bättre affärer skapas.

 

Spar tid och pengar, håll webbplatsen fräsch och uppdaterad

En webbplats behöver inte göras om lika ofta om man håller efter den, så att den fortsätter att känns modern, enkel, logisk och användarvänlig. Det är lätt hänt att en webbplats ”gror igen”. Speciellt om det är flera personer som lägger in innehåll och skapar nya sidor.

Därför kan det vara bra att kontinuerligt se över och uppdatera webbplatsen. Vid en översyn kontrollerar vi att vald UI- och UX-design hålls, föreslår korrigeringar och fräschar upp innehåll där det behövs.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera