Norrvatten


Kommunalförbundet Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten till

600 000 människor i norra Storstockholm.


I och med klimatförändringarna står Norrvatten inför stora tekniska utmaningar som kräver miljardinvesteringar. Tillsammans med Norrvatten har vi tagit fram långsiktiga kommunikationsstrategier och kampanjer, för att öka förståelsen hos politiska beslutsfattare och allmänheten för dessa nödvändiga samhällsinvesteringar.


Muntliga intervjuer med kommunernas fullmäktigeledamöter visade att de aldrig känt sig så välinformerade om dricksvattenproduktionen i sin kommun.


Som del i en kampanj, en film som beskriver Norrvattens produktion av dricksvatten och de framtida utmaningar som klimatförändringarna för med sig.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera